logo

Vad är MSI?

Multispektral avbildning (MSI) är en avancerad metod för att ta bilder som ger en mycket hög detaljnivå. Multispektral avbildning tränger djupare in i motivets yta än vanliga optiska sensorer och skapar tydligare, renare och mer exakta bilder.

När en vanlig kamera tar bilder gör den det genom att dela upp ljuset i tre kanaler: rött, grönt och blått (RGB). Detta är samma sätt som människans ögon uppfattar färg och ser världen runt omkring sig. Multispektrala kameror använder andra ljuskällor som ligger utanför RGB-uppsättningen och fångar information som inte kan ses av mänskliga ögon eller av vanliga kameror.

Var används MSI?

De första framgångsrika användningarna av multispektral avbildning skedde inom det medicinska området, där den användes för att identifiera och diagnostisera sjukdomar som inte kunde upptäckas med andra metoder. Sedan dess har MSI anpassats för användning inom en mängd olika branscher, t.ex:

  • Militär målspårning och upptäckt av landminor.
  • Analys av historiska dokument och konstverk.
  • Jordbruk och markförvaltning
  • Rättsmedicinsk vetenskap.
  • Miljöövervakning.
  • Lantmäteri och kartläggning

Hur används MSI för åtkomstkontroll?

CDVI använder MSI i sin ievo ultimate™ biometriska fingeravtrycksläsare.

Typiska fingeravtrycksläsare använder grundläggande optiska sensorer som analyserar fingeravtryckets yta. Dessa sensorer läser av bilder upp till cirka 150 mikrometer djup.

Samtidigt använder ultimate™-läsarens multispektrala sensor nio olika ljuskällor som tränger mycket djupare in i huden. Ultimate™ fångar bilder på upp till 4 000 mikrometer djup och läser av hudens yta och underyta samtidigt. Detta gör ultimate™ till en biometrisk lösning med hög prestanda och hög tillförlitlighet.

Även när fingeravtryck är svåra att urskilja på grund av ålder, smuts och skräp, fukt eller skador kan den kraftfulla multispektrala sensorn fortfarande effektivt analysera fingeravtrycket och producera en korrekt bild. Ultimate™ fungerar till och med genom vissa latexhandskar.

A person's hand reaching out with a pointed finger towards a graphic padlock representing security and encryption

Är du intresserad av biometriska fingeravtrycksläsare?

Läs mer om hur dessa högsäkerhets- och högpresterande produkter fungerar eller titta på hela vårt sortiment.