logo

Genom att prioritera användarvänlighet och den teknologiska utvecklingen är CDVI’s lösningar väl rustade för att möta de utmaningar som ofta finns inom olika sjukvårdsinrättningar. Beröringsfria och radiokontrollerade produkter minskar fysisk kontakt mellan människor och omgivning, och verkar därmed för god hygien. Dörrautomatik förbättrar trafikflödet för människor med alla typer av rörelseförmåga, medan onlinebaserat passersystem gör det möjligt att hantera många olika typer av behörigheter för tillträde.

 

Sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar drar fördel av förbättrad, effektivt trafikflöde och rörlighet för personal och vårdtagare. Privata eller säkrade områden, inklusive rena rum, kan lätt ställas iordning med behörighet som hanteras och övervakas centralt. Bättre synlighet av rörelser inne i byggnaderna gör att bättre strategier för hur byggnaden skall skötas kan tas fram, vilket i sig bidrar till förbättrad säkerhet för både personal, vårdtagare och besökare.

In a hospital, an orderly cleans the floor with a mop

Passersystem avsett för vården

ATRIUM passersystem erbjuder upp till 1000 nivåer av åtkomst och skalbarhet för upp till 500 dörrar och 10,000 användare. ATRIUM tillhandahåller med sin mjukvara och kostnadsfria Floorplan Manager en utomordentlig synlighet över hela området. Systemet kombineras med kortläsare, kodlås eller biometriska produkter för en smidig och effektiv lösning. Dessutom gör ATRIUM’s öppna SDK (Software Developement Kit) att systemet med lätthet integreras med andra, redan befintliga system.

Hygien är en prioritet inom sjukvårdssektorn. Säker, beröringsfri åtkomst kan uppnås med enheter som triggas av infraröda strålar, dörrautomatik eller produkter med inbyggd Bluetooth, utan att för den skull tumma på byggnadens säkerhet eller effektiviteten i trafikflödet.

träentrédörr som står öppen med hjälp av dörrautomatik

Dörrautomatik hjälpte de boende

Med Digiway SR förenklades livet för de boende i Bostadsrättsföreningen Norrtorn 2 i Oskarshamn. Läs mer om detta nedan.