logo

Högsäkerhetsmiljöer såsom flygplatser, banker och militära anläggningar kräver de mest robusta systemen för att skydda både fysiska tillgångar och känslig information. Dessa byggnader måste vara utrustade med passersystem som uppfyller de högsta säkerhetskraven. Att veta vem som befinner sig i byggnaden och var de befinner sig vid varje given tidpunkt är en viktig del av denna strategi.

Med rätt passersystem på plats kan högsäkerhetsmiljöer effektivt skydda både fysiska tillgångar och känslig information samtidigt som de möjliggör smidig och effektiv rörelse för auktoriserad personal. Det är en central del av den övergripande säkerhetsstrategin och en viktig investering för att upprätthålla trygghet och säkerhet i dessa kritiska miljöer.

A locked padlock sits on top of a laptop computer to represent cyber security

Kryptering från början till slut

Krypto är en version av vårat passersystem Atrium och har en extremt hög säkerhet. Krypto är utrustad med AES-kryptering av militär kvalitet och skapar automatiskt unika autentiseringsnycklar för varje plats och varje legitimation, så att data skyddas på ett robust sätt i hela systemet. Kortkloning, som är en betydande riskfaktor i högsäkerhetsmiljöer, omöjliggörs av AES-blockkrypteringen.

Det krävs ingen manuell konfiguration för att ställa in kryptering i KRYPTO-systemet.