logo

Banker och andra finansinstitut är till sin natur miljöer med hög säkerhet. De kräver de mest robusta systemen för att skydda både fysiska tillgångar och känslig information. Dessa byggnader måste vara utrustade med passersystem som uppfyller de högsta säkerhetskraven. Att veta vem som befinner sig i byggnaden och var de befinner sig vid varje given tidpunkt är en viktig del av denna strategi.

Banker och andra finansinstitut är till sin natur miljöer med hög säkerhet. De kräver de mest robusta systemen för att skydda både fysiska tillgångar och känslig information. Dessa byggnader måste vara utrustade med passersystem som uppfyller de högsta säkerhetskraven. Att veta vem som befinner sig i byggnaden och var de befinner sig vid varje given tidpunkt är en viktig del av denna strategi.

A locked padlock sits on top of a laptop computer to represent cyber security

Kryptering från början till slut

KRYPTO är en version med extremt hög säkerhet av vårt betrodda passersystem ATRIUM. KRYPTO är utrustad med AES-kryptering av militär kvalitet och skapar automatiskt unika autentiseringsnycklar för varje plats och varje legitimation, så att data skyddas på ett robust sätt i hela systemet. Kortkloning, som är en betydande riskfaktor i högsäkerhetsmiljöer, omöjliggörs av AES-blockkrypteringen.

Det krävs ingen manuell konfiguration för att ställa in kryptering i KRYPTO-systemet.