logo

Byggnaderna inom den offentliga sektorn rymmer ofta stora arbetsstyrkor och privata uppgifter om enskilda personer, t.ex. adresser, kontaktuppgifter, hälsovårdsjournaler och ekonomiska uppgifter. Det är därför viktigt att dessa anläggningar skyddas av extremt robust säkerhet. Varje intrång i byggnaden eller dess system skulle vara katastrofalt.

Med många människor som kommer och går och ett stort krav på säkerhet kan det vara en utmaning att hitta en balans mellan skydd och bekvämlighet i accesslösningar för myndighetsbyggnader. Den offentliga sektorn är hierarkisk, och olika grupper av människor får tillgång till olika delar av en byggnad beroende på deras roll. Ett effektivt passersystem måste göra det enkelt att hantera sådana komplexa krav.

ikon byggnad
Effektivt skydd av medborgarnas personuppgifter
tre figurer
Robusta inmatningsprotokoll för stora arbetsstyrkor
data ikon
Enkel hantering av systemet från dag till dag
A black plastic keypad is mounted on a white wall with blue illuminated keys. A person's hand holding a white access card is reaching out to present the card to the keypad for access control validation

Kombinera säkerhet med bekvämlighet

Med ATRIUM, en plattform för passersystem online, kan du bestämma vem som kan gå vart och när.

Atrium erbjuder flexibilitet och bekvämlighet för både små och stora installationer, upp till 500 dörrar och 10 000 användare. Med sin innovativa gruppering av enskilda dörrar i större områden är det snabbt och enkelt att tilldela användarna endast de zoner som de har behörighet till. Ibland behöver stora arbetsstyrkor justera åtkomsträttigheter för speciella tillfällen, olika scheman och helgdagar. I ATRIUM:s användarvänliga gränssnitt kan dessa inställningar göras med några enkla klick.

Att välja rätt säkerhetsnivå

Det finns ett stort antal olika grad på säkerhet på passersystem på marknaden. Det sträcker sig från traditionella fysiska kort och taggar till Bluetooth-drivna smartphones och biometriska läsning. När du väljer rätt säkerhetsnivå för ditt system är det viktigt att ta hänsyn till följande:

  • Bekvämlighet för användare.
  • Vilken nivå av säkerhetsteknik som krävs.
  • Riskerna med varje typ av lästeknik.
  • Den administrativa bördan för att hantera systemet.

Läs om Atrium installerat hos en kund här.