logo

Vad är MIFARE®?

MIFARE-chip är så utbredda och populära att uppskattningsvis 1,2 miljarder människor i världen har tillgång till ett system som använder dem. Chipens flexibilitet och mycket lilla storlek innebär att de används i ett stort antal olika system, t.ex. transportnätverk, tillträdeskontroll på universitet, nycklar till hotellrum och många fler.

Det finns fyra familjer av MIFARE-chip:

  • MIFARE Classic
  • MIFARE Plus
  • MIFARE Ultralight
  • MIFARE DESFire

The MIFARE logo

MIFARE Classic

MIFARE Classic används vanligen för tillträdeskontrollsystem som inte kräver en hög säkerhetslösning, t.ex. kontorsbyggnader eller gym- och fritidsanläggningar. Minnet i ett MIFARE Classic-chip är i princip bara en lagringsenhet som är uppdelad i sektioner och block för olika delar av data.

Informationen krypteras på ett MIFARE Classic-chip med hjälp av en 48-bitars nyckel. Till följd av säkerhetsfrågor och framgångsrika försök att angripa och omvända MIFARE Classic-kort har serien utvecklats för att förbättra säkerheten. NXP rekommenderar nu dock att organisationer som använder MIFARE Classic-baserade system övergår till produkter med högre säkerhet för att garantera skydd mot attacker.

MIFARE Plus

MIFARE Plus utformades för att ersätta MIFARE Classic samtidigt som den är bakåtkompatibel. MIFARE Plus är utrustad med AES128-kryptering och erbjuder en högre säkerhetsnivå när den kombineras med AES-stödda läsare. Den största fördelen med MIFARE Plus var att MIFARE Classic-systemen kunde uppgraderas till en högre säkerhetsnivå på ett smidigt sätt, utan att det krävdes någon ytterligare infrastruktur.

MIFARE Ultralight

MIFARE Ultralight är utformade för att vara billiga och i allmänhet engångsanvändning, eftersom de inte är utrustade med kryptografiska säkerhetsfunktioner. De har endast 512 bitar minne och används ofta för engångsbiljetter till stora evenemang som konserter eller idrottsmatcher.

A modern office building with access control gates. A man in business wear on the phone is entering the gates while a woman is smiling holding her phone exiting the gates

MIFARE DESFire

MIFARE DESFire är den högsta säkerhetsfamiljen av MIFARE-chips. DES avser Data Encryption Standard, en blockkryptering av vilken det finns tre undertyper som används i MIFARE DESFire-chip, i versionerna EV1, EV2 och EV3. MIFARE DESFire har också AES-kryptering. Fire är en akronym och står för Fast, Innovative, Reliable, Enhanced.

Som den säkraste chipfamiljen är MIFARE DESFire idealisk för system som kräver att identiteter och personuppgifter skyddas, till exempel beröringsfria betalkort eller högsäkerhetstillträdeskontroll.

Vilken MIFARE®-produkt är rätt för ditt projekt?

MIFARE-chips används i mer än 70 länder i hela världen. Du har troligen använt dem i många olika sammanhang utan att ens inse det. Londons Oyster-kort för kollektivtrafiken, Oxbridge-universitetens campuskort, Skottlands NEC-kort och det europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC) använder alla olika typer av MIFARE-teknik.

De viktigaste övervägandena för systemspecificerare och integratörer är den säkerhetsnivå som krävs och kostnaden för de olika chipen. Ju högre säkerhet MIFARE-tekniken har, desto högre blir installations- och underhållskostnaderna. För att spara på dessa kostnader väljer vissa systemintegratörer ett relativt billigt kort, t.ex. MIFARE Classic, och förstärker sedan säkerheten i backofficekomponenterna för att identifiera och blockera falska kort.

Behöver du hjälp med att välja rätt referenser?

Lär dig mer om skillnaden mellan de olika typerna av referenser som finns tillgängliga idag och vilken som är rätt för ditt projekt.