logo
A black keypad mounted on a white wall with buttons illuminated in blue and a man's hand reaching out to touch the keys

Vad är passagesystem?

Passagesystem är en säkerhetsåtgärd som begränsar vem som kan komma in i vissa områden  Det kan handla om reglering av tillträdet till ett område med kontrollerade dörrar, lås, grindar och andra hinder eller reglering av tillträdet till nätverk, filer eller data i ett datorsystem.

Användare av passagesystem måste visa upp autentiseringsuppgifter som måste verifieras av systemet för att användaren ska få komma in. Vanligt är att använda lösenord som endast användaren känner till. Annan typ av åtkomstkontroll kan vara ett kort, en tagg, en kod från en knappsats, en signal från en smartphone-app eller biometriska system som fingeravtryck, irismönster, ansiktsdrag eller rösttoner.

A side view of a glass entrance door to an office, with many people walking towards it, slightly blurred to show the speed of their movement

Autentisering med flera faktorer

Vissa system kräver att användarna lämnar in mer än en autentiseringshandling innan de beviljas tillträde. Detta kallas flerfaktorsautentisering. För att logga in på sin kontorsdator kan en anställd på ett företag till exempel behöva ange ett lösenord och en slumpmässigt genererad åtkomstkod som skickas till hans eller hennes mobiltelefon. I ett system för fysisk åtkomstkontroll, t.ex. i ett bankvalv, kan användarna behöva ange en kod på en knappsats och verifiera sin identitet med en fingeravtrycksläsare.

A modern office building with access control gates. A man in business wear on the phone is entering the gates while a woman is smiling holding her phone exiting the gates

Fysiskt passersystem

Fysiskt passagesystem (ibland kallad PAC) används i många olika typer av byggnader inom alla branscher. Om du någonsin:

  • dragit ett kort i en läsare för att komma in på din arbetsplats.
  • tryckt på en knappsats vid ytterdörren till ett flerbostadshus
  • Skannat ditt fingeravtryck på ditt gym,

har du använt dig av passagesystem.

A black keypad is mounted on a white wall as an outstretched hand presents a white access card credential to it

Även om det finns många olika typer av passagesystem består de alla av samma viktiga delar:

  • En databas med användare.
  • En barriär som blockerar tillträdet till ett område.
  • En verifieringsprocess.

Systemen kan vara mycket enkla och kontrollera tillträdet till endast en dörr eller ett nätverk, eller mycket komplexa säkerhetssystem med flera lager av tillträdestillstånd.

Online eller fristående?

Fristående passagesystem (eller offline-åtkomstkontroll) är i allmänhet avsedd för mindre lokaler med en mindre grupp användare. Användardatabasen lagras på en läsare eller knappsats som installeras vid själva dörren, och varje läsare eller knappsats kontrollerar endast en dörr. Om fristående passagesystem installeras vid flera dörrar på en plats måste alla tillägg eller borttagningar av användare upprepas vid varje läsare individuellt.

Online-passersystem lämpar sig bättre för större anläggningar med fler dörrar, fler användare och mer komplexa krav på tillträdestillstånd. Onlinesystem lagrar sin databas med användare centralt, antingen i en lokal datorprogramvara eller i molnet via en internetanslutning.

A diagram showing how different types of access control fit together. Access control is split into Physical Access Control and Logical Access Control, then Physical Access Control is split into Standalone Access Control and Online Access Control

A team of architects gathered around some building plans with floorplans, zoomed in on their hands holding pens

Definition av områden inom passagesystem

Med programvara för passagesystem kan enskilda dörrar eller områden hanteras centralt och specifika åtkomstbehörigheter för enskilda användare eller användargrupper kartläggas. Ett sådant skiktat system kan innebära att alla anställda har tillgång till byggnadens ytterdörr, men att endast medlemmarna i säljteamet har tillgång till säljrummet och att endast försäljningschefen har tillgång till sitt privata kontor. Behörigheter är förinställda och hanteras centralt i programvaran för åtkomstkontroll, så att enskilda personer som går runt i byggnaden kan röra sig smidigt och enkelt.

A diagram illustrating the concept of areas in access control

A locked padlock sits on top of a laptop computer to represent cyber security

Varför är det viktigt med passagesystem?

Säkerhet är en viktig del av vårt dagliga liv. Oavsett om det handlar om att se till att endast boende kan komma in i ett hyreshus, att endast anställda kan komma in i lagerlokalen eller att endast behöriga personer kan få tillgång till högsäkerhetsanläggningar, är passagesystem integrerad del av våra rutiner.

Den grundläggande principen för passagesystem är att endast behöriga personer kan komma in i vissa begränsade områden. Om ett system är effektivt kan boende, anställda, besökare eller användare känna sig trygga med att ingen kan ta sig in i områden som de inte har behörighet för.

Förutom det uppenbara skyddet av människor och tillgångar finns det också praktiska fördelar med tillträdeskontroll:

  • Bättre hälsa och säkerhet.
  • Bättre brandsäkerhetsrutiner.
  • Mer exakt uppföljning av tid och närvaro.
  • Förbättrad tillgänglighet.

Är du intresserad av passagesystem?

Ta reda på mer om CDVI:s lösning: ATRIUM passagesystem. ATRIUM är ett mångsidigt och pålitligt system för upp till 500 dörrar och 10 000 användare.