logo

Vad är kapacitetshantering?

Kapacitetshantering, även kallad beläggningshantering, innebär att man begränsar eller kontrollerar antalet personer i ett definierat område vid en viss tidpunkt.

Individer räknas in och ut ur ett område, medan en dator håller reda på hur många som är inne. När den fördefinierade gränsen för hur många personer som får vistas i området är uppnådd låses området automatiskt och ingen annan kan komma in. Först när en person räknas ut ur området när han eller hon lämnar det kan en annan person ta hans eller hennes plats.

tre figurer
Begränsa antalet personer i ett visst rum eller område
Lås dörren automatiskt igen när gränsen är nådd.
Gör det enkelt att rapportera tid och närvaro
A side view of a glass entrance door to an office, with many people walking towards it, slightly blurred to show the speed of their movement

Vem behöver kapacitetshantering?

Kapacitetshantering är ett sätt att se till att det inte finns för många personer i ett visst område vid varje tidpunkt.

  • För social distansering. Underlätta enkelt social distansering genom att begränsa antalet personer i vissa zoner.
  • För säkerhet. Vissa platser har förinställda gränser för säker beläggning på grund av byggnadens förutsättningar eller begränsningar.
  • För låsningsområden. I högsäkerhetsmiljöer eller renrum kan det finnas krav på att endast tillåta att en dörr öppnas när en annan dörr är åter låst.
A black plastic keypad is mounted on a white wall with blue illuminated keys. A person's hand holding a white access card is reaching out to present the card to the keypad for access control validation

Kapacitetshantering i ATRIUM

ATRIUM-styrenheterna har alla en inbyggd räknarfunktion som standard. När användarna närmar sig en dörr visar de upp sin legitimation genom att antingen dra ett kort, skriva in en kod i knappsatsen, skanna sitt fingeravtryck eller en annan metod. Om de har tillstånd att komma in i området blir läsaren grön, dörren låses upp och de kan fritt gå in.

Vid denna tidpunkt lägger räknaren till 1 i sitt interna register över områdets beläggning. I ATRIUM-programvaran väljs en övre gräns för kapaciteten, beroende på de specifika behoven för det rummet eller området. När antalet personer i zonen når denna gräns låses alla kontrollerade dörrar till zonen automatiskt. Om en annan person försöker ta sig in visar läsaren ett rött ljus och ger inte tillträde.

I ATRIUM-systemet kontrolleras dörrarna inte individuellt utan i grupper som kallas områden. Detta innebär att om ett visst rum eller en viss zon kan nås av flera kontrollerade dörrar, delas räknarminnet av alla dörrar till den zonen. Om områdets gräns är 10 personer och 5 personer kommer in genom dörr A och ytterligare 5 personer kommer in genom dörr B, är räknarens totala kapacitet för hela området 10 personer. Även om någon försöker komma in genom dörr C kommer han eller hon inte att få tillträde.”