logo

Vi förstår vikten av att skapa en inkluderande och tillgänglig miljö som möjliggör full delaktighet för alla, oavsett eventuella funktionsnedsättningar.
Med vår expertis och erfarenhet inom säkerhetsbranschen strävar vi efter att erbjuda accesslösningar som inte bara är säkra och effektiva, utan också utformade med hänsyn till behoven hos personer med funktionsnedsättning.

 

Vår portfölj omfattar ett brett utbud av lösningar som underlättar smidig tillgång till byggnader och rum för personer med olika funktionsvariationer. Vi erbjuder lösningar som säkerställer att alla kan navigera tryggt och bekvämt genom olika rum och lokaler. Genom att kombinera modern teknik med vårt engagemang för tillgänglighet strävar vi efter att skapa inkluderande miljöer där alla känner sig välkomna och respekterade.

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att skapa en tillgänglig och säker arbetsplats, skola eller hem som främjar delaktighet och välbefinnande för alla.

kvinna i rullstol som förflyttar sig bort från kameran

Våra lösningar

Dörrautomatik möjliggör enkel öppning och stängning av dörrar utan behov av manuell kraft. Detta är särskilt användbart för personer med funktionsnedsättningar eller för dem som har händerna fulla med exempelvis bagage eller barnvagn.

Sparkkontakter är en typ av dörröppnare som aktiveras genom att en person sparkar mot en speciell enhet monterad på väggen. Detta ger möjlighet till beröringsfri öppning av dörrar, vilket är särskilt användbart i miljöer där hygien och smittspridning är av betydelse, såsom på sjukhus eller i offentliga toaletter.

Armbågskontakter fungerar på liknande sätt som sparkkontakter, men i stället för att sparka mot enheten, kan dörren öppnas genom att trycka med armbågen. Detta ger en handsfree-lösning för att öka tillgängligheten och minska risken för smittspridning.

DigiTag ger snabb och säker access till dörrar eller andra tillträdespunkter utan att du behöver lyfta ett finger! Bara genom att bära en Digitag kommer angivna dörrar öppnas automatiskt när personen kommer inom en bestämd räckvidd. Detta är en perfekt lösning för Individer med nedsatt rörlighet.

Cube X är en modern och flexibel mottagare som möjliggör smidig och säker åtkomst med mobiltelefonen. Genom att använda en app kan användare öppna dörrar eller portar med hjälp av sina smartphones, vilket ger enkel och bekväm till- och frångänglighet utan behov av fysiska nycklar eller taggar.

träentrédörr som står öppen med hjälp av dörrautomatik

Dörrautomatik hjälpte de boende

Med Digiway SR förenklades livet för de boende i Bostadsrättsföreningen Norrtorn 2 i Oskarshamn. Läs mer om detta nedan.