logo

Varför investerar företag i system för passagesystem?

Säkerheten är avgörande för den dagliga verksamheten i alla företag. När säkerhetssystemen gör sitt jobb är tillgångar och individer skyddade. När de anställda är övertygade om att lager, data och de själva är säkra och skyddade kan de arbeta mer effektivt.

Men säkerhet är inte bara övervakningskameror och dörrlås, och ett alltför hårdhänt tillvägagångssätt kan få de anställda att känna sig övervakade. För många företag gäller det att hitta en balans mellan att garantera säkerheten och att upprätthålla effektiva trafikflöden runt byggnaden.

Passagesystem handlar om att se till att endast behöriga personer kan få tillträde till de områden som de har rätt att komma in i. Om du funderar på att installera ett system för åtkomstkontroll eller om du funderar på att uppgradera ditt nuvarande system, så finns här några av de viktigaste fördelarna med att investera i åtkomstkontroll.

Bättre daglig hantering – spara tid, pengar och resurser.

Om du har en personalstyrka, plus kunder och besökare som du ska hantera och hålla säkra, gör ett system för åtkomstkontroll det enkelt. Med ett välorganiserat system kan du automatisera många av dina säkerhetsbehov och se till att endast auktoriserade personer har tillgång till begränsade zoner. Dessutom sparar ett passagesystem som är integrerat i andra byggnads- och personalhanteringssystem tid genom att undvika dubbla uppgifter och garantera konsekventa register i alla databaser.

 

Bättre spårbarhet

Passagesystem handlar om att veta vem som är var och när. Om incidenter inträffar, t.ex. nödutryckningar, säkerhetsöverträdelser eller stölder, är det betydligt lättare att ta reda på vem som befann sig i närheten vid den tidpunkten.

A group of smartly dressed women gathered in a modern meeting room. A woman is standing up at a large whiteboard holding a pen, while the other women contribute ideas

Bättre data för personalförvaltning

Att införa system innebär att samla in data. Och data kan användas av företaget för att informera beslut och strategier om hur man effektivt hanterar personal. Genom att ta reda på hur människor rör sig i byggnaden och hur de kommer in och ut under dagen får du viktig information om arbetsmetoder. Dessutom innehåller många system för åtkomstkontroll automatiska schemaläggningsfunktioner, vilket gör det enkelt för företag att erbjuda och hantera flexibla arbetsmönster.

A man in a wheelchair is silhouetted against a bright sunshine background

Bättre tillgänglighet och produktivitet

För de anställda är bekvämligheten viktigast. Ju lättare det är för arbetstagarna att ta sig in i en byggnad och röra sig fritt, desto gladare är de i sin arbetsmiljö. Ju gladare en arbetskraft är, desto mer produktiva är den. System som kräver att användarna måste känna till en PIN-kod för parkeringen, ha en nyckel till ytterdörren och bära ett nyckelband med ett kort för att låsa upp kontoret är besvärliga och frustrerande att använda. Integrerad åtkomstkontroll gör denna upplevelse smidig. För personer med begränsad fysisk rörlighet kan tillträdeskontrollsystem dessutom ge den hjälp till tillgänglighet som de behöver för att kunna röra sig säkert, särskilt när de kombineras med dörrautomatik.

Bättre säkerhet på arbetsplatsen

Passagesystem kan spela en viktig roll för att se till att all personal, alla kunder och besökare känner sig trygga och är säkra på arbetsplatsen. När människor, tillgångar och data alla är effektivt skyddade från obehöriga individer eller externa hot är det mycket lättare att upprätthålla verksamhetens kontinuitet även när svårigheter uppstår. Seriösa system kommer också att se till att din fysiska arbetsplats uppfyller relevanta standarder och föreskrifter, t.ex. standarden EN16005 för automatiska dörrar.

Bättre första intryck

Du får bara en chans att göra ett första intryck. Oavsett om det är en nyanställd på sin första dag eller en viktig kund som besöker din anläggning, är ett smidigt system för åtkomstkontroll en del av det första intrycket. Om det är lätt att använda, fungerar bra och kan förberedas i förväg för att minska friktionen när en besökare anländer, kommer de att känna sig välkomna, uppskattade och säkra i din byggnad.

K2 access control card reader mounted on a post outdoors

Är du intresserad av passagesystem?

Ta reda på mer om Atrium, vår lättanvända, skalbara lösning för upp till 500 dörrar.