logo

Att bygga säkerhet med Broken Windows-teorin

Att skapa säkra och trygga områden kräver en kombination av smarta säkerhetsåtgärder och beprövade teorier. En sådan teori som har vunnit erkännande inom området är “Broken Windows-teorin”, och när det kombineras med smarta passersystem såsom Atrium och starka brytskydd med magnetlås, är du på god väg att skapa förutsättningarna för ett tryggt område.

 

Broken Windows-teorin och dess relevans för säkerhet

Då trygghet och säkerhet är av högsta prioritet har teorier som “Broken Windows” tagit en allt större roll för att skapa harmoniska bostadsområden. Broken Windows-teorin, introducerad av sociologerna James Q. Wilson och George L. Kelling, lyfter fram hur små försummade problem kan leda till ökad brottslighet om de inte åtgärdas i tid.

Termen “broken windows” syftar på idén att om en byggnad har ett trasigt fönster som inte snabbt repareras, kan det signalera att ingen bryr sig om eller övervakar byggnaden. Detta kan i sin tur inspirera till ytterligare brottslig aktivitet och försummelse.

För att effektivt implementera Broken Windows-teorin och stärka säkerheten i områden är produkter som brytskydd med inbyggda magnetlås och smarta passersystem som Atrium viktiga komponenter. Våra säkerhetsprodukter fungerar som en förebyggande åtgärd genom att förhindra och avskräcka potentiella inkräktare samtidigt som boende kan på ett smidigt sätt röra sig in och ut ur byggnaderna.

CDVI:s passersystem Atrium – En nyckel till säkerhet

CDVI erbjuder ett modernt och användarvänligt passersystem som integrerar avancerad teknik för att säkerställa maximal säkerhet. Vårt passersystem Atrium Krypto är ett litet och användarvänligt Plug ‘N’ Play system som går att bygga ut upp till 500 dörrmiljöer med 10.000 användare. All information lagras lokalt på den inbyggda webbservern. Genom att implementera Atrium kan du effektivt övervaka och kontrollera åtkomsten till era byggnader.

Brytskydd med inbyggda magnetlås – En barriär mot brott

Att förhindra intrång är en nyckelfaktor för att skapa en trygg miljö. Här kommer brytskydd med inbyggda magnetlås in i bilden. Kombinationen brytskydd med inbyggda magnetlås försvårar fysiskt intrång och skapar en pålitlig barriär för att skydda ditt område. Genom att förhindra mindre överträdelser som kan resultera i till exempel nedskräpning eller klotter bidrar brytskyddet till att sända en tydlig signal om att området övervakas och underhålls noggrant.

Att investera i bra skalskydd ger såklart även de boende en känsla av trygghet och säkerhet. Vilket i slutändan kanske är det viktigaste? Ett harmoniskt bostadsområde som uppmuntrar till socialt umgänge och inkludering.

bild med brytskydd samt trasigt fönster
CDVI brytskydd med magnetlås