logo

Att sträva efter god social hållbarhet är en självklarhet i projektering och planering av nya flerbostadshus, det håller nog alla fastighetsbolag med om. De strävar efter att kunna erbjuda olika lägenhetsstorlekar, boendeformer, gemenskapsytor, lekplatser osv. Sällan pratar man dock om skalskyddet på flerbostadshus. Dörrmiljön vid husets entréer kan definitivt bidra till den sociala hållbarheten – om valen man gör är genomtänkta.

”Vet inte vad det finns för alternativ”

Fabriksparken i Sundbyberg är en relativt ny bostadsrättsförening. Lägenheterna där är allt från ettor till femmor och läget är centralt. Tyvärr har de drabbats av inbrott så gott som var och varannan helg sedan hyresgästerna flyttade in. Det är tydligt att dörrmiljön inte prioriterats på projektnivå.

– Jag har varit polis i många år och vet att det bara tar ett par minuter att bryta upp ett elslutsbleck, ändå är det vad som installeras på de flesta flerbostadshus. Jag tror problemet ligger i att många inte vet vad det finns för alternativ, säger Marcus Lundgren, boende i Fabriksparken.

Fabriksparken bestämde sig för att monterade brytskydd med magnetlås. En lösning de hoppades skulle stoppa inbrotten. Från dagen de kom på plats har de inte haft ett enda inbrott. Marcus är såklart glad över resultatet, men han önskar att lösningen varit på plats från början för att de boende skulle slippa all oro och onödiga kostnader för att reparera trasiga elslutbleck.

En genomtänkt dörrmiljö bidrar till säkerhet och tillgänglighet

Vår erfarenhet säger att det är mer lönsamt att projektera bort problemen än att komplettera och lösa dem i efterhand. Med genomarbeta- de produktval kan dörrmiljön bidra till trivsel både innanför och utanför byggnadens väggar.

För att en dörrmiljö ska bidra till trivsel i området krävs följande:

 • Låslösning som förhindrar inbrott.
 • Dörrautomatik för ökad till- och frångänglighet.
 • Sensor för att undvika att människor skadar sig i anslutning till dörren.
 • Nödlarmsknapp för att snabbt kunna lämna byggnaden vid nödsituation.
 • Armbågskontakt för att enkelt öppna dörren.

Produkter till dörrmiljön

Brytskydd med magnetlås

Inbrott kommer att ske så länge låsen går att bryta upp. Med brytskydd med magnetlås förhindrar man inbrott samtidigt som dörrens livslängd ökar. Brytskydden är gjorda av en ny aluminiumtyp som bearbetats med hjälp av förnybar energi. Våra brytskydd är de enda på marknaden med det här grönare alternativet av aluminium.Foto på blå dörr till ett cykelförråd. En bild ligger ovanpå med inzoomning på brytskydd.

Så är ett elektromagnetiskt lås uppbyggt

 

 • Digiway SR
  En kraftfull och driftsäker dörrautomatik utrustad med en kompakt elmotor. Med sin returfjäder är den i princip ljudlös. Digiway ökar till- och frångängligheten för de boende.

  Flatscan 3D
  Säkerhetssensor för slagdörrar. Ser till att du inte klämmer dig i dörren.

  Nödlarmsknapp
  Behövs för att låsa upp brytskyddet vid nödutrymning. Den stänger av den elektriska låsningen mellan ankarplatta och magnetlås som finns i brytskyddet

dörrautomatik och Flatscan 3D på dörr med gallerDigiway SR tillsammans med Flatscan 3D ökar till- och frångängligheten för de boende. Samtidigt står dörren inte öppen mer än nödvändigt vilket ökar säkerheten i byggnaden och området.

Att tänka på kring eventuella risker i en dörrmiljö

Om dörren ska utrustas med dörrautomatik klassas den som maskin vilket kräver säkerhetsåtgärder enligt standar- den EN16005. Standarden är till för att skydda människor i olika risksituationer som kan uppstå i dörrmiljön. Våra produkter hjälper dig skapa en säker dörrmiljö. Kom förbi vårt showroom på MAKAJO i Stockholm så berättar vi mer.

Kontakta vår säljare Mats Värnqvist på mats.varnqvist@cdvi.se eller telefon +46 (0)70-816 22 86.

Ta del av vårt nyhetsbrev så slipper du oroa dig för att missa något riktigt riktigt viktigt!