logo

Interaktiv teknik har revolutionerat vårt sätt att interagera med elektroniska enheter och miljöer runt omkring oss. Två av de mest använda metoderna för interaktion är kapacitiv teknik och IR-teknik. Båda teknikerna har sina egna unika egenskaper och användningsområden, och det är viktigt att förstå deras skillnader för att kunna välja rätt för olika tillämpningar. I detta inlägg kommer vi att ta en djupdykning i kapacitiv teknik och IR-teknik, deras styrkor, svagheter och tillämpningar.

Så funkar kapacitiv teknik

Kapacitiv teknik bygger på förmågan hos ett system att lagra elektrisk laddning. I kapacitiva system fungerar ena elektroden vanligtvis som en isolator. När ett objekt kommer nära eller vidrör denna elektrod förändras kapacitansen, vilket registreras av systemet för att detektera närvaro eller beröring.

Teknikens styrkor

 1. Högre precision: Kapacitiva pekskärmar till exempel erbjuder vanligtvis högre precision jämfört med IR-teknik, vilket gör dem idealiska för applikationer som kräver exakt beröringsstyrning.
 2. Snabb respons: Kapacitiva system ger snabb respons när de detekterar närvaro eller beröring, vilket förbättrar användarupplevelsen.
 3. Fungerar med tunna ytor: Kapacitiv teknik fungerar även genom tunna material som glas eller plast, vilket möjliggör eleganta designalternativ.
 4. Energieffekt: Tekniken förbrukar mindre ström än IR-teknik och fungerar därför utmärkt i trådlösa applikationer.

 

CDVI-produkter med kapacitiv teknik

Vi ser styrkorna med kapacitiv teknik och en av de fördelar installatörer uppskattar allra mest är den betydligt längre batteritiden. Vår TTH- & TTHS-serie radiosändare är en populär produkt som erbjuder både trådlös, trådbunden och touch- eller no touch-funktion.

Öppnaknapp med beröringsfri funktion i svart

TTHS2641E1B – CDVI Nordic AB

En väggmonterad radiosändare med en kanal, radiosändaren sitter monterad i en kapslad dosa och aktiveras helt utan beröring på upp till 4 cm avstånd. Perfekt för att styra grindar, dörrautomatiker och portar, radiosändaren passar lika bra till privata anpassningar i bostäder som i industrimiljöer. Radiosändaren har en LED och en summer som indikerar att den skickar en radiosignal, samt indikering för att den behöver byta batteri, då lyser radiosändaren rött istället för grönt vid aktivering. Radiosändarens kommunikation är krypterad med 64-bitars KeeLoq® Hopping Code vilket ger den en väldigt hög säkerhet.

En beröringsfri anropsknapp för hiss

 

 

 

TTH2641E1BE – CDVI Nordic AB
En trådlös anropsknapp med hissymbol och beröringsfri-funktion. Knappen paras ihop med radiomottagaren (t.ex. SEL2641R433-NN) som är ansluten till hissen anropsfunktion, lösningen är avsedd för att göra även gamla hissinstallationer tillgänglighetsanpassade då det gamla anropet inte uppfyller kraven för tillgänglighet, den trådlösa knappen monteras på lämpligt ställe och du slippe kabeldragningen. Radiosändaren har en LED och en summer som indikerar att den skickar en radiosignal, samt indikering för att den behöver byta batteri, då lyser radiosändaren rött istället för grönt vid aktivering. Radiosändarens kommunikation är krypterad med 64-bitars KeeLoq® Hopping Code vilket ger den en väldigt hög säkerhet.

Teknikens svagheter

 1. Känslig för fukt: Kapacitiv teknik kan vara känslig för fukt och vätskor, vilket kan påverka dess prestanda.

Så funkar IR-teknik (Infraröd Teknik)

IR-teknik använder infraröda strålar för att detektera närvaro eller rörelse av objekt. Sensorer skickar ut infraröda strålar och mäter reflektionen från objekt för att avgöra deras närvaro eller position.

Teknikens styrkor

 1. Fungerar på avstånd: IR-teknik kan detektera objekt på avstånd utan att de behöver komma i direkt kontakt med sensorn, vilket gör den lämplig för olika tillämpningar. Men det kan såklart även ses som en svaghet, beroende på användningsområde.
 2. Mindre känslig för fukt: IR-sensorer är vanligtvis mindre känsliga för fukt jämfört med kapacitiva system, vilket gör dem lämpliga för utomhusapplikationer.
 3. Mer robust: IR-teknik kan vara mer robust i miljöer med damm, smuts eller andra föroreningar.

 

CDVI produkter med IR-teknik

RTE-WIR är en beröringsfri öppnaknapp

RTE-WIR – CDVI Nordic AB

Beröringsfri öppnaknapp i modern design för utanpåliggande montage. Knappen är utrustad med IR-teknik och aktiveringsavstånden kan justeras mellan 3-15cm, vid standby lyser knappen blått och vid aktivering lyser knappen grönt. Knappen har en utgång med en justerbar öppningstid från 0.1-30 sekunder. Knappen kopplas till ett passersystem eller direkt till ett lås, den har både funktion för rättvända och omvända lås.

smal öppnaknapp med beröringsfri funktion

RTE-AIR – CDVI Nordic AB

Beröringsfri öppnaknapp i smalprofilsdesign för utanpåliggande montage. Knappen är utrustad med IR-teknik och aktiveringsavstånden kan justeras mellan 3-15cm, vid standby lyser knappen blått och vid aktivering lyser knappen grönt. Knappen har en utgång (1 NO/NC) med en justerbar öppningstid från 0.1-30 sekunder. Knappen kopplas till ett passersystem eller direkt till ett lås, den har både funktion för rättvända och omvända lås.

Teknikens svagheter

 1. Lägre precision: IR-teknik kan ibland erbjuda lägre precision jämfört med kapacitiv teknik, vilket kan vara en nackdel i vissa tillämpningar som kräver exakt interaktion.
 2. Känslig för solljus och reflektioner: Eftersom IR-sensorer använder infraröda strålar för att detektera närvaro eller rörelse av objekt, kan starkt solljus eller andra ljuskällor som innehåller infrarött ljus störa sensorernas funktion. När solljus eller andra ljuskällor träffar IR-sensorer kan det därför leda till felaktiga avläsningar eller signalstörningar, vilket kan påverka prestandan eller tillförlitligheten hos systemet som använder IR-teknik. Därför är det viktigt att ta hänsyn till ljusförhållandena och eventuella störningar från omgivande ljuskällor när man använder IR-teknik, särskilt i utomhusmiljöer där solljus kan vara särskilt starkt.
 1. Begränsad funktionalitet genom tjocka hinder: IR-sensorer kan begränsas av tjocka hinder eller material som blockerar infraröda strålar, vilket kan påverka deras prestanda.

Vilken av teknikerna är att föredra?

Både kapacitiv och IR-teknik har sina unika styrkor och svagheter, och valet mellan dem beror på specifika krav och tillämpningar. Kapasitiv teknik erbjuder hög precision och snabb respons, medan IR-teknik är mer lämpad för avståndsdetektering och robusthet i olika miljöer. Genom att förstå deras skillnader kan vi välja rätt teknik för att optimera användarupplevelsen och prestandan i olika interaktiva system och enheter.