logo

För installatören och slutkunden är kostnaden alltid en faktor. Och det är förståeligt – ingen vill betala överpris för produkter och tjänster. Men när säkerhet och trygghet står på spel är det inte bara den rena kostnaden som bör övervägas, utan snarare värdet för pengarna. Magnetlås är utformade för att hålla människor och tillgångar säkra. Att snåla in här kan innebära stora risker.

dörr som står öppen så man ser magnetlåset och ankarplattanVikten av högkvalitativa magnetlås

Magnetlås håller människor och tillgångar säkra. De hjälper till att säkerställa att endast behöriga personer kan få tillträde till ett begränsat rum eller område. Det är därför avgörande att magnetlås är robusta och pålitliga. Högkvalitativ låsning är synonymt med högkvalitativ säkerhet. Och ditt passersystem är bara så bra som dina lås.

Vad som utgör ett högkvalitativt magnetlås?

Elektromagnetiska lås verkar enkla vid första anblicken. Tio olika modeller kan se snarlika ut. Hur kan du avgöra vilka som är magneter av hög kvalitet?

Hållkraft

Kraften i ett magnetlås mäts i dess hållkraft. Hållkraften indikerar hur mycket vikt det skulle ta att separera ankarplattan från magneten med våld.

Ett driftsäkert magnetlås med hög kvalitet levererar den hållkraft som anges i dess dokumentation och förpackning. Det är lätt att anta att alla magnetlås ändå kommer att göra detta – men tyvärr är det inte alltid fallet. Inte alla magneter testas innan de lämnar fabriken, och vissa kommer att leverera betydligt mindre verklig hållkraft än vad som anges. Det är avgörande att du köper magneter du kan lita på. Om du förväntar dig 300 kg hållkraft men magneten faktiskt bara levererar 150 kg är hela projektet i riskzonen.

Alla elektromagnetiska lås tillverkade av CDVI testas för sin fulla angivna hållkraft innan de lämnar fabriken.

Bra kvalitet på spolar

Inuti varje elektromagnetiskt lås finns en spole. En spole leder elektricitet för att skicka elektrisk ström genom en krets. I fallet med ett magnetlås driver spolen det magnetiska fältet som håller dörren låst.

Lägre kvalitetsmagnetlås är tillverkade med spolar av aluminium med kopparbeläggning. Aluminium är ett billigare material än koppar,

koppartrådspolar

men då också till priset av mindre

ledningsförmåga. Ett högkvalitativt magnetlås är tillverkat med 100% kopparspolar. Koppar bär nästan dubbelt så mycket ström som aluminium, vilket säkerställer att kretsen leder elektricitet optimalt och effektivt.

Dessutom är kopparspolar starkare och mer hållbara än aluminiumspolar. I ett magnetlås innebär det att en kopparspole kommer att tillåta att ditt lås presterar på topp under längre tid.

Alla CDVI-magnetlås har spolar av 100% koppar.

Robusta magnetkapslingar

Bättre magneter kommer i bättre kapslingar. Kapslingen runt magnetlåset ger enheten en viss fysisk styrka. Ju tjockare och mer robust kapslingen är, desto svårare skulle det vara att vandalisera magneten eller ta bort den med våld.

Lågkvalitativa elektromagnetiska lås har kapslingar som är mycket tunnare. Detta försämrar den övergripande säkerheten och robustheten i installationen.

Alla magnetlås tillverkade av CDVI har starka, tjocka kapslingar. Detta lägger till en extra nivå av  styrka på våra magneter och förbättrar dörrsäkerheten.

brackets magnetlåsFästen och tillbehör

Som du vet är ett magnetlås inte allt du behöver för en installation. Oavsett om dörren är inåtgående eller utåtgående, behöver du fästen. L-fästen för montering av magnetlås kan vara två saker: utbytbara eller specifika för modellen av magnet. Om fästena är utbytbara innebär det att det är snabbt och enkelt att ersätta eller montera om ett befintligt magnetlås. Det spelar ingen roll vad som fanns där tidigare. Du behöver bara ta bort magneten från monterat fäste och sätta in en ny på dess plats.

Lägre kvalitetsmagnetlås levereras ofta med L-fästen som är specifika för en typ eller modell av magnet. Detta kan öka kostnaderna och olägenheten under livscykeln för en säkerhetsinstallation.

Samtidigt kan det vara svårt och tidskrävande att hitta exakt samma modell av lägre kvalitetsmagnet som passar det befintliga fästet. Antingen det eller att ta bort och ersätta hela fästet också.

Alla CDVI-magnetlås levereras med standardiserade fästen. Det gör ditt liv som installatör enklare och underhåll så mycket smidigare.

Varför du bör investera i bättre kvalitet på magnetlås

Från komponenter och tillbehör till prestanda och hållbarhet är det alltid värt att spendera lite mer på bättre magnetlås. En säkerhetslösning betyder inte mycket om låsen som håller dörrarna stängda inte är effektiva eller pålitliga. Högkvalitativa elektromagnetiska lås är starkare, mer pålitliga och kommer att hålla längre än billigare alternativ. Och för slutkunden, vars högsta prioritet är säkerheten för deras byggnad, är detta faktorer de troligtvis inte vill snåla på.

Vi på CDVI använder material och komponenter i världsklass för att garantera den angivna hållkraften. Dessutom är våra magnetlås skyddade av en branschledande garanti på 10 år. 

10 års garanti-stämpel

Är du intresserad av att montera våra magnetlås? Ladda ner vår lathund för smidig montering!

För mer information, bläddra bland produkter på vår webbplats eller kontakta oss.