logo

Vi är en tillverkare med hundratusentals produkter som rullar ut från våra fabriker varje år. Hållbarhet är kärnan i vår produktutvecklingsstrategi. Vi är extremt selektiva med våra leverantörer av råmaterial – de måste vara ansvarsfulla, välrenommerade partners. När vi utformar produkter är återvinningsbarhet en viktig faktor i beslutsfattandet.

Hållbarhet är inte bara på agendan för nya produkter. Vi ser också ständigt över vårt befintliga sortiment. Om vi kan byta leverantör, förändra en tillverkningsprocess eller förbättra energieffektiviteten så gör vi det. Det är viktigt för oss att vi är en ansvarsfull tillverkare som driver ständiga förbättringar. Vi har redan gjort en hel del förändringar, och det finns många fler på gång!

brytskydd med magnetlås framtagna med förnybar energi

Brytskydd med magnetlås

Under de senaste åren har vi omarbetat hela tillverkningsprocessen för våra brytskydd.

Vi gör allt för att minska vår miljöpåverkan, från de råmaterial som används för att tillverka höljena till hur vi förpackar brytskydden för leverans till kund.

Vi har gått över till att använda Reduxa®-aluminium till våra brytskydd. Reduxa® är en specifik typ av aluminium som tillverkas med förnybar energi från vattenkraft, solenergi och vindkraft. Det är avsett att vara ett aluminium med låga koldioxidutsläpp.

magnetlås med lägre strömförbrukning

Magnetlås med låg energiförbrukning

Vi har minskat strömförbrukningen i vår V3SR-serie för att skapa ett grönare magnetlås. Den nya versionen är effektivare, mer hållbar och billigare i drift. Medan den tidigare versionen hade en strömförbrukning på 500 mA, använder den nya V3SR bara 290 mA. Minskningen innebär att mindre elektrisk energi behövs för att hålla magnetlåset låst. Och mindre elförbrukning innebär att slutanvändarna får lägre energikostnader – ca 42 % lägre!