logo

De flesta företag har ett gemensamt mål: att skydda lokalerna mot inbrott, stöld och obehörigt tillträde på ett så heltäckande sätt som möjligt. Ofta är dock själva genomförandet av detta projekt deras svaga punkt. Frågan som dyker upp först är: Vilken accesslösning passar bäst för våra behov? Ett viktigt val är att välja mellan online- eller offlinesystem – och vad är egentligen skillnaden?

Obehörig åtkomst till kritiska områden kan få allvarliga konsekvenser: Stulen utrustning eller komprometterade data kan leda till ekonomiska påföljder, långa och kostsamma återhämtningsprocesser och förlust av anseende hos allmänheten. En säker och effektiv accesslösning är nyckeln. Men vilken lösning är bäst för dig?

Access control keypad outdoor on brick wall with man's hand pressing button

Fristående accesslösning

Offline- eller fristående passagesystem för mindre projekt kan implementeras enkelt, snabbt och utan stora kostnader. Endast grundläggande kontroll krävs: en läsare/keypad, en proximity tag/kort och en strömförsörjning. Varje dörr kan endast låsas upp med en tagg eller ett kort som har utfärdats till den användare som är behörig för just den dörren.

Dörrar kan inte hanteras och kontrolleras centralt. Varje tagg läggs manuellt till på varje enskild dörr som taggen ska ge tillträde till, till skillnad från online-passersystem som gör det möjligt att ändra/uppdatera behörigheter från en dator eller smarttelefon.

 

FÖRDELAR NACKDELAR
 • Enkelhet – ingen datortillgång krävs
 • Inget samlat ledningsnät
 • Litet eller inget underhåll
 • Vid inbrott kan det vara lättare att avaktivera systemet
 • Prisvärd för små budgetar
 • Ingen datarapportering för ansvarsskyldighet
 • Ingen specialistutbildning behövs för slutanvändaren
 • Ingen fjärråtkomst/centraliserad åtkomst; varje tagg måste memoreras på varje enskild styrenhet
A woman with red hair sits at a laptop concentrating on what's on the screen, with a pen in her right hand ready to take notes

Passagesystem online

Centraliserade system för dörrtillträde är skalbara. Några av fördelarna med centraliserad teknik är att man kan skapa olika användarprofiler för olika åtkomstpunkter samt bättre insyn och övervakning genom aktivitetsloggen. Tack vare centraliserade system är det också möjligt att integrera ytterligare säkerhetstjänster som larm och CCTV. Vi kan också dra nytta av de centraliserade systemens avancerade funktioner för att kontrollera kapaciteten i vissa utrymmen och lokalisera specifika personer.

Med lösningar för passagesystem online hanteras alla uppgifter i ett centralt system, till exempel CDVI:s programvara Atrium. Användarprofiler, behörighetsnivåer och hantering av taggar/kort kan alla administreras från en dator eller smartphone. Avancerade funktioner kan tillåta externa tjänsteleverantörer att komma in i lokalerna under begränsade perioder om så krävs, och alla lyckade och misslyckade in/utgångar dokumenteras för senare analys.

Genom Atrium får säkerhetsansvariga friheten att hantera och övervaka tillträdet var som helst och i realtid.

 

FÖRDELAR  NACKDELAR
 • Säkrare eftersom hårdvaran övervakas och konfigureras internt
 • Kan bli dyrt
 • Centraliserad kontroll
 • Det krävs assistansutbildning
 • Högre kapacitet för användare och dörrar
 • Underhållet är mer avancerat
 • Enkel och användarvänlig programvara
 • Det kan vara mer komplicerat att installera den nödvändiga hårdvaran
 • Fjärrstyrd funktionalitet
 • Högre säkerhetsreferenser
 • Lagrade data för ansvarsskyldighet

 

Med passagesystem online kan anläggningsansvariga övervaka sina system och byggnader på distans. Fjärrövervakning gör det lättare att hålla ett öga på säkerheten oavsett var du befinner dig. Om allt du behöver för att komma åt systemet är en webbläsare och en internetanslutning kan du logga in var som helst på vilken enhet som helst.

Rätt lösning för dig

Det har alltid varit viktigt för säkerhetsansvariga att kunna få fjärråtkomst till och övervaka plattformar för byggnadsförvaltning, men pandemin har avsevärt förvärrat det behovet. Med fler människor än någonsin som nu arbetar hemifrån och en kraftig ökning av flexibla arbetstider har de traditionella in- och utgångarna klockan 9.00 och 17.00 i stort sett försvunnit.

De flesta företag vill kunna hantera så många underavdelningar tillsammans som möjligt. När det gäller passagesystem är en blandning av online och offline som en sammankopplad lösning också möjlig. Olika områden i byggnaden kan ha olika säkerhetskrav.

Medan ingångar eller kritiska områden behöver övervakning i realtid inklusive varning, kan andra områden i byggnaden ha lägre fysiska säkerhetsbehov.

En flexibel, skalbar lösning för passagesystem för upp till 500 dörrar.

Ta reda på mer om Atrium passagesystem. Atrium har en unik tioårig garanti och ger dig och dina kunder sinnesfrid med ett pålitligt system.