logo

CDVI, den globala tillverkaren av passersystem, tillgänglighetslösningar och trådlös styrning, tar nu ännu ett steg mot en grönare framtid genom att lansera en ny serie elektromagnetiska lås med betydligt lägre energiförbrukning jämfört med föregående modell. Den nya V3SR-serien är inte bara effektivare och mer hållbar, utan har också en lägre driftkostnad.

Inom serien återfinns ett standard 300 kg magnetlås samt en version med en integrerad summer. Jämfört med föregående V3SR-modell har den nya versionen lyckats sänka effektförbrukningen från 500mA vid 12Vdc till endast 290mA. Denna betydande minskning innebär en imponerande energibesparing på 42%, vilket resulterar i betydligt lägre elkostnader för användarna.

Ett passersystem som består av 10 dörrar med våra V3SR magnetlås sparar nästa 2200 kWh under garantiperioden på 10 år, jämfört med den äldre modellen, säger Tobias Olsson, produktchef på CDVI Nordic AB.

 

Under 2024 gör CDVI Group hållbarhet till en prioritet

År 2024 sätter CDVI Group hållbarhet högst upp på agendan. Företaget genomgår en ständig granskning av sina tillverkningsprocesser, där produkter görs lättare för att minska transportbränsle. Interna komponenter optimeras för att bli mer energieffektiva, vilket inte bara gynnar miljön utan även sparar pengar på lång sikt för användarna. Dessutom genomförs en övergång från neon till LED-belysning i fabrikerna, en enkel men effektiv förändring som kommer att minska energiförbrukningen med 50% år efter år.

Paul Ramsay, marknadschef på CDVI Group, betonar företagets åtagande för att minska koldioxidavtrycket och förbättra hållbarheten;

CDVI Group och våra lokala dotterbolag arbetar ständigt med att granska och förbättra våra produkter, förpackningar och produktionsmetoder för att göra meningsfulla och positiva förändringar.