logo

Bra låslösning ökar tryggheten i flerfamiljshus

Säkerheten i ditt hem är av högsta vikt, och att förebygga inbrott är en prioritet för många fastighetsägare och styrelser.

Bra lås- och säkerhetslösningar i flerfamiljshus är inte bara en fråga om fysisk säkerhet och tillgänglighet, utan de främjar även en god social hållbarhet. Genom att skapa en tryggare och mer sammanhållen miljö, kan ni stödja trivsel och gemenskap inom ert bostadsområden.

CDVI har sedan starten 1985 specialiserat sig på säkerhetslösningar kring dörrar. Med vår expertis för ökad säkerhet och tillgänglighet i flerbostadshus hjälper vi er hitta lösningar som passar er bäst.

CDVI utvecklar och tillverkar säkerhetslösningar som bidrar till ökad säkerhet och tillgänglighet i flerfamiljshus. Kolla bara här:

bild på appen där du kan styra det mesta. bild på lägenheter i bakgrunden.

Låt mobilen vara nyckeln som öppnar upp en oändlig värld av möjligheter för era bostäder

Du är förmodligen medveten om hur trådlös styrning kan göra de lokaler du förvaltar eller bygger mer attraktiva.

 • Installera vår lilla mottagare Cube X och styr allt från entrédörrar och jalusier till att kalla på hissen och öppna grindar med era mobiler.
 • CubeX ger dig en skalbar och kostnadseffektiv lösning som enkelt kan utvidgas och som blir ett naturligt steg i att modernisera dina fastigheter.
 • Att övergå till digitala nycklar kan väcka oro hos framför allt äldre personer. Betrakta därför Cube X som ett smart komplement till ert befintliga system då ni kan;
  – behålla nycklar för det som önskar detta.
  – dela ut våra fjärrkontroller till de som föredrar att öppna med dessa.
  – ge mobil access till de som efterfrågar detta.
Oroa dig inte för jobbig administration. Med Cube X får ni bra struktur och smidig hantering av både fjärrkontroller och mobila nycklar. Kontakta oss så berättar vi mer!
blå dörr med blått bytskydd längs hela dörrbladet.

Brytskydd med magnetlås

Det tar bara några minuter att bryta upp ett elslutsbleck. Att ständigt behöva laga det är dyrt och inte hållbart.

Därför är magnetlås med brytskydd ett bättre alternativ som låslösning och inbrottsskydd. De är i princip omöjliga att forcera och förlänger dörrens livslängd. Dessutom ger de en snygg och smidig lösning som passar väl in i dörrmiljön.

 • Inbrottssäkert
  Med inbyggda magnetlås blir brytskydden en stabil och säker lösning som står emot inbrottsförsök.
 • Driftsäkert
  Dörrarna och låsen blir underhållsfria och livslängden på dörrarna ökar. ​
 • Kostnadseffektivt
  Att skicka ut en låssmed efter varje inbrottsförsök blir ekonomiskt ohållbart. Med monterade brytskydden slipper ni det.
Brytskydden är gjorda av en ny aluminiumtyp som bearbetats med hjälp av förnybar energi. Våra brytskydd är de enda på marknaden med det här grönare alternativet av aluminium.

Stolt samarbetspartner till Stiftelsen Tryggare Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige och CDVI Nordic AB har enats om ett strategiskt partnerskap kring konceptet Trygg fastighet (tryggfastighet.org) med syfte att öka säkerheten och tryggheten i bostadsområden. Detta samarbete kombinerar Stiftelsen Tryggare Sveriges engagemang för att främja
tryggheten i bostadsområden med CDVI:s avancerade tekniklösningar som har som syfte att skydda människor och deras egendomar.

”Vi är glada över att gå samman med CDVI Nordic AB i vårt gemensamma mål att skapa säkra och trygga
bostadsområden. Genom att rekommendera deras innovativa lösningar kommer vi att stärka vårt erbjudande för fastighetsägare och hyresgäster och därmed skapa en bättre och säkrare boendemiljö.”

Arber Jasharaj, säkerhetssamordnare på Stiftelsen Tryggare Sverige

Varför våra brytskydd rekommenderas av Stiftelsen Tryggare Sverige

Brytskydd är en viktig del av säkerhetsåtgärderna för att skydda våra hem och bostadsområden från intrång och oönskade händelser. När vi väljer brytskydd, är det väsentligt att inte bara fokusera på dess funktionella aspekter utan även hur det påverkar helhetsintrycket av vår boendemiljö.

Stål är ofta förknippat med styrka och hållbarhet, och brytskydd tillverkade av detta material kan säkerligen ge en bra nivå av säkerhet. Men samtidigt kan stålbrytskydd också sticka ut visuellt och skapa en känsla av att området är föremål för risker eller faror. Det kan ge ett intryck av att man reagerar på problemen istället för att förebygga dem.

Här kommer Broken Windows-teorin in i bilden. Enligt denna teori, förespråkad av experter inom brottsförebyggande åtgärder, skapar små tecken på förfall och oordning en miljö som uppmuntrar till brottslighet och andra oönskade beteenden. Likaså kan ett brytskydd i stål, som sticker ut och skapar en känsla av bristande omsorg om miljön, signalera att området är mer sårbart för intrång och brott. Å andra sidan kan brytskydd som är diskret och integrerat med sin omgivning, till exempel genom att lackeras i samma färg som dörrmiljön, signalera något helt annat. Det visar på att man bryr sig om områdets utseende och att man tar aktivt ställning för att förbättra och bevara dess kvalitet. Det kan skapa en känsla av gemenskap och samhörighet, där varje medlem är engagerad i att upprätthålla en trygg och trevlig boendemiljö. Därför är det viktigt att inte bara välja säkerhetsåtgärder utifrån deras funktionella värde utan också ta hänsyn till hur de påverkar helhetsintrycket av våra bostadsområden.

Våra brytskydd rekommenderas av Tryggfastighet.org och är utformade med Broken Windows-teorin i åtanke, vilket ytterligare understryker deras effektivitet när det gäller att främja säkerheten och tryggheten i bostadsområden. Genom att samarbeta med Tryggfastighet.org och följa denna teori kan vi tillsammans skapa en tryggare och mer välkomnande boendemiljö för alla.

Så går ni vidare med våra brytskydd

Vill ni investera i brytskydd eller annan lås- och säkerhetslösning från CDVI? Toppen! Ni kommer få driftsäkra produkter som är enkla att installera, underhålla och med support alltid nära till hands. Kontakta oss så hjälper vi er vidare.

dörrautomatik av märket CDVI

Digiway SR för en enklare vardag

Digiway SR är en kraftfull och driftsäker dörrautomatik för inner- och ytterdörrar. Den är framför allt uppskattad för att vara nästintill ljudlös.

Öppning av dörren kan ske på det sätt ni önskar, om det så är med armbågskontakt, fjärrkontroll eller genom att ge dörren ett litet tryck/drag. Automatiken kan även kopplas ihop med befintliga säkerhetssystem för brand, larm och passage.

Bostadsrättsföreningen Norrtorn 2 i Oskarshamn satte upp 30 stycken dörrautomatiker för att “fortsätta vara ett attraktivt område som lockar till sig nya boende.”

Läs om Brf Norrtorn 2 här.

Vi uppfyller säkerhetskraven
Digiway är godkända enligt EN16005 med High Performance och Low Energy i samma enhet och levereras alltid med alla funktioner, så att du slipper extrakort och tilläggsmoduler. Modellen Digiway SR är brandgodkänd upp till 60 minuter och uppfyller kraven för både till- och frångänglighet.

CDVI är experter på säkra dörrmiljöer
Vi utvecklar och tillverkar säkerhetsproduker som ska underlätta din vardag. Allt från ljuslösa dörrautomatiker till nödlarmsknappar och armbågskontakter med LED-belysning finns i vår portfölj.

Kika bland våra produkter och kontakta oss om du har funderingar eller frågor!