logo

Hur kan boende lita på att passersystemet skyddar deras hem samtidigt som teknologin och systemen inte blir alltför påträngande i det dagliga livet? Det är en utmaning att hitta en balans mellan säkerhet, frihet och estetik. CDVI’s lösningar är flexibla och diskreta och har enkelhet och användarvänlighet som motto – vilket garanterar de boende den sinnesro de förtjänar.

 

CDVI’s passersystem för privatbostäder är utformade för att vara snabba att installera och lätta att använda och underhålla. Låskontroll på avstånd ger de boende makt att välja vilka besökare de vill släppa in. Dessutom är det nu möjligt för boende och besökare att kommunicera via ljud eller bild, vilket ger en betydligt bättre bild av vem som begär tillträde till fastigheten. Inget är värt mer än att veta att ditt hem är tryggt och säkert.

en grön och en vit trävilla med häck runt

Passersystem för privata bostäder

Boende drar fördel av förbättrad synlighet av besökare, bättre kontroll över vilka som släpps in samt den sinnesro som kommer med ett robust säkerhetssystem. Installatörer får uppleva ett system som är specialdesignat för att göra projekt lätta och snabbt utförda. Produkterna omfattas av stadiga garantier, och vårt support-team av tekniska experter finns alltid där för dig när du behöver hjälp. CDVI’s heltäckande lösningar gör helt enkelt att åtkomstkontroll för bostäder aldrig har varit lättare.

Passersystem för bostäder handlar om att göra det möjligt för de boende att kontrollera låsfunktioner på avstånd. Genom att underlätta kommunikationen mellan boende och besökare kan tillträde begränsas till dem som är väntade, kända och välkomna.

För lägenhetskomplex har flervalssystem för ingångar blivit standard. I byggnader där de boende inte kan se huvudingången kan ljud- eller bildkommunikation öka synlighet och säkerhet. Besökarna närmar sig byggnaden och ber om tillträde vid dörren, vilket sätter igång en ringklocka eller att en boende rings upp. Den boende kan sedan välja huruvida besökaren skall beviljas tillträde eller inte.

När bostadsprojekt kräver automatisk öppning av en säkerhetsport är radiosändning en enkel och elegant lösning. Föraren har en handsändare i bilen med en knapp som hen trycker på när hen är utanför porten, och signalerar därmed till mottagaren att aktivera öppningsfunktionen.

 

ikon garage
Automatisera garageportar och grindar med sändare
ikon video entry
Bättre synlighet för besökare med video
ikon hus hjärta
Lugn i sinnet i ett tryggt och säkert hem
Utsidan på högsta våningen på en gul lägenhet

Ökad sinnesro

De boende får bättre koll på besökare, bättre kontroll över tillträdet och den sinnesfrid som ett tryggt säkerhetssystem ger. Samtidigt drar installatörerna nytta av system som är särskilt utformade för att göra projekten snabba och enkla. Produkterna har bra garantier, och vår interna tekniska expertgrupp finns där för att hjälpa till när det behövs. Med den omedelbara, sömlösa integrationen som kommer från en CDVI-lösning från början till slut kan passersystem för bostäder inte vara enklare.