logo

City Self Storage - Flexibelt passersystem kopplat till CRM

en manshand håller i en telefon med skärmen synlig

PROJEKTET
Self storage företagen OK Minilager och City Self-Storage group lokaler.
UTMANINGEN
Hitta ett passersystem som går att integrera, samt passar att ha både små och stora system tillsammans.
LÖSNINGEN
Atrium integreras med SalesForce CRM system.
INSTALLATÖREN
City Self-Storage group

City Self-Storage har själva gjort en integrering mot sitt CRM system SalesForce och passersystemet Atrium.
Atrium används som passersystem på alla anläggningar och när en lagerenhet hyrs ut så läggs personen in i SalesForce och då genereras automatiskt en passerkod för Atrium. Denna koden är personlig och om lagerenheten inte
längre skall hyras ut så upphör koden att gälla sista dagen, helt automatiskt.
Utöver detta så används även online funktionen i Atrium för att personalen på distans skall kunna öppna dörrar och portar för bland annat visningar, vareleveranser och besökare.
Systemet började att användas i Norge 2014 men finns nu även på deras anläggningar i Sverige.