logo

På CDVI uppskattar vi aluminiumets mångsidighet enormt, särskilt när det gäller tillverkningen av våra brytskydd. I den här artikeln kommer vi att visa dig varför det är det överlägset bästa alternativet. Från dess miljövänliga egenskaper till materialets lätta vikt och formbarhet – låt oss dyka djupare in i varför aluminium är det ideala materialet för brytskydd.

Aluminium är återvinningsbart

Aluminium är ett av de mest återvinningsvänliga materialen och kräver endast en bråkdel av energin som behövs för att producera primär aluminium. Många återvunna aluminiumprodukter används på nytt, vilket är miljövänligt och ekonomiskt hållbart. Faktum är att 75% av allt aluminium som någonsin producerats används fortfarande!

Så vad är aluminium?

Aluminium är en typ av metall och det tredje vanligaste elementet i jordskorpan, efter syre och kisel. Det finns mer aluminium än järn i världen, vilket ger oss resurser som kommer att räcka i generationer med dagens förbrukning.

Därför är våra brytskydd tillverkade av aluminium

Aluminium är väldigt lätt och väger endast en tredjedel av stål. Det finns många fördelar med aluminiumets vikt:

  • Underlättar hantering på vår fabrik i Frankrike
  • Underlättar monteringen för installatören
  • Minskar energiförbrukningen under transport

 

Det är alltså både ett lätt och kostnadseffektivt materialval.

Aluminium är lätt att forma och bearbeta i olika temperaturer. Det kan skapas i olika legeringar för att anpassa dess egenskaper. Det ger stor flexibilitet inom design. Så hur ser du om det är våra brytskydd som sitter på dörren? Våra har signaturränder längs hela brytskyddet!

Att aluminium är formbart är även en positiv egenskap för att minska inbrotten. Om någon försöker bryta upp skyddet så kommer det formas vilket försvårar ytterligare för en som försöker bryta sig in då han inte får något motstånd.

När aluminium och syre möts bildas en skyddande beläggning, vilket gör det fritt från rost. Detta innebär såklart en snygg installation över tid men även mindre underhåll och risk att behöva byta ut brytskyddet på grund av rostangrepp. Här sticker aluminium ut i jämförelse med andra metaller som järn eller stål.

Vi tillverkar aluminium med förnybar energi

CDVI är det enda företag i världen som tar fram brytskydd med förnybar energi. Det är en miljövänligare metod för att producera aluminium i jämförelse med konventionella processer som använder fossila bränslen. När aluminium tillverkas med förnybar energi, såsom sol- eller vindkraft, minskar utsläppen av växthusgaser betydligt. Traditionell aluminiumframställning involverar en elektrolytisk process (starta och driva kemiska reaktioner) som kräver stora mängder elektricitet. När denna elektricitet kommer från kraftkällor som kol eller naturgas, kan processen vara mycket energiintensiv och skadlig för miljön. Då CDVI istället använder förnybara energikällor för att driva processen minskar vi betydligt koldioxidutsläppen och andra negativa miljöeffekter.