logo

Global expertis och lokalt fokus

CDVI:s globala närvaro innebär att företaget har tillgång till en bred pool av expertis och resurser. Våra europeiska fabriker är utrustade med den senaste teknologin och bemannade av högt kvalificerade tekniker och ingenjörer. Denna kombination av global expertis och lokalt fokus gör det möjligt för oss att utveckla innovativa och pålitliga säkerhetslösningar som uppfyller de högsta standarderna.

Fördelar för installatörer

För installatörer i Sverige innebär CDVI:s globala styrka att de kan erbjuda sina kunder produkter som är testade och beprövade på en internationell marknad. Med vårt lokala fokus har installatörer dessutom en stor påverkan på utvecklingen av våra produkter och vi är i nära samarbete med er för att skapa de allra bästa säkerhetslösningarna.

1. Kvalitet och Tillförlitlighet: Våra produkter genomgår rigorösa tester och kvalitetskontroller i våra fabriker, vilket säkerställer att de är robusta och pålitliga. Detta minskar behovet av efterföljande support och underhåll, vilket sparar tid och pengar för installatörerna. Därför kan vi också ge dig en generös garantitid på 10 år på många av våra produkter.

CDVI ikonen från ovan

2. Innovativa Lösningar som är enkla att använda: Med kontinuerlig forskning och utveckling kan vi erbjuda de senaste och mest avancerade säkerhetslösningarna och som är enkla att installera, programmera och använda. Detta gör det möjligt för installatörer att ligga steget före konkurrenterna och tillhandahålla moderna och effektiva system till sina kunder.

3. Support och Utbildning: Internt inom koncernen har vi utbildningar för att hela tiden lära oss av varandra och då också kunna erbjuda dig den senaste tekniken och bästa praxis. Vi erbjuder installatörer utbildningar av bland annat Atrium Passersystem och vår dörrautomatik Digiway. Hör av dig till oss så kommer vi ut för kostnadsfri utbildning!

Fördelar för Slutkunder

För slutkunder i Sverige innebär valet av CDVI-produkter att de investerar i säkerhetslösningar som är både avancerade och pålitliga. Några av fördelarna inkluderar:

bild på kretskort som blir till. logo med som diet står Going Green på uppe i hörnet
CDVI Going Green

1. Energibesparing och Miljövänlighet: Våra produkter är designade med energieffektivitet i åtanke, vilket inte bara minskar driftkostnaderna utan också bidrar till en mer hållbar miljö. Till exempel har våra senaste modeller av magnetlåsen V3SR och V5SR en betydande energibesparing på 42%, vilket resulterar i lägre elkostnader för användarna.

10 ÅRS GARANTITID SYMBOL

2. Hög Säkerhet: Eftersom våra produkter testas noggrant för hållfasthet och tillförlitlighet, kan slutkunder känna sig trygga med att deras säkerhetssystem verkligen är säkra. Samtliga magnetlås testas till exempel för sin hållkraft innan de lämnar fabriken, vilket säkerställer maximal säkerhet för användarna.

3. Långsiktiga Lösningar: Med CDVI:s innovativa och högkvalitativa produkter kan slutkunder vara säkra på att deras säkerhetssystem kommer att hålla länge och fungera effektivt över tid. Detta innebär mindre behov av frekventa uppgraderingar eller byten, vilket sparar pengar på lång sikt.

Träffa våra kollegor runt om i världen här!👇🏻