logo

När det gäller moderna accesslösningar kommer två framstående tekniker ofta i åtanke; Wi-Fi och Bluetooth. Båda har sina fördelar såklart. Vi kikar närmare på dessa och de viktigaste skillnaderna.

1. Räckvidd och täckning:

   Wi-Fi: Erbjuder ett bredare täckningsområde, vilket gör det lämpligt för större faciliteter.

   Bluetooth: Har vanligtvis kortare räckvidd, vilket är idealiskt för applikationer där närhet är avgörande.

2. Säkerhet:

   Wi-Fi: Känd för robusta säkerhetsprotokoll men kan vara sårbar för vissa attacker om det inte är korrekt konfigurerat.

   Bluetooth: Kan vara mycket säkert, särskilt med de senaste krypteringsstandarderna, och erbjuder säker kopplingsalternativ.

3. Strömförbrukning:

   Wi-Fi: Konsumerar generellt mer ström, vilket kan kräva frekventa batteribyten eller en konstant strömkälla.

   Bluetooth: Känd för låg energiförbrukning, vilket förlänger livslängden på batteridrivna enheter.

hand som håller upp en smarttelefon. blå bakgrund

4. Implementering och skalbarhet:

   Wi-Fi: Kan kräva mer infrastruktursättning, vilket gör det lämpligt för storskaliga implementeringar.

   Bluetooth: Enklare att implementera i mindre miljöer med flexibilitet att lägga till enheter stegvis.

 5. Användarupplevelse:

   Wi-Fi: Erbjuder en sömlös anslutningsupplevelse men kan kräva fler inställnings- och autentiseringssteg.

 Bluetooth: Ger en bekväm “tryck och gå” -upplevelse. Särskilt användbart när du till exempel vill kunna öppna en dörr via mobilen.

man håller i en telefon för att öppna en dörr. på displayen ser man ett Atrium-system

6. Kompatibilitet:

   Wi-Fi: Bred användning och kompatibilitet med olika enheter och plattformar.

   Bluetooth: Fungerar bra inom sitt ekosystem men kan kräva mer ansträngning för integration med andra system.

Valet mellan Wi-Fi och Bluetooth för lås- och accesslösningar beror på dina specifika behov, facilitetens storlek, säkerhetskrav och budgetbegränsningar. Produkter som styrs/uppdateras via Wi-Fi har till exempel ett krav på konstant uppkoppling mot molntjänster. Det krävs inte vid Bluetooth där det är mobilen som sköter uppkoppling och uppdateringar. Bluetooth är därför, i de flesta fall, en mer kostnadseffektiv lösning eftersom utbyggnad av nätverk eller eventuella abonnemang inte krävs.

I många fall kan även en lösning som utnyttjar båda teknologierna erbjuda det bästa av båda världarna. Många av våra produkter har bluetooth då säkerheten och flexibiliteten är svårslagen. Där vi ser att Wi-Fi kan vara ett starkt komplement ser vi till att titta på lösningar för att få ut samma funktioner som Wi-Fi kan erbjuda i våra existerande accesslösningar.