logo

Effektiv accesshantering för Askims Församling med Atrium

Askim Församling

Ladda ner den här kundreferensen i PDF-format här!

Utmaning

På kontoret i Askims Församling har Fastighetsteknikern Anders Liljeström ansvaret för flödet av människor i tre kyrkor och flera tillhörande verksamheter. Församlingen stod inför en utmaning med traditionella nyckelsystem som var opraktiska och riskfyllda, särskilt med tanke på det höga antalet nycklar som användes av personal, ideella och privatpersoner som bokar lokalerna. Efter incidenter med borttappade nycklar insåg de att det behövdes en smidigare och säkrare lösning för att hantera tillträde till lokalerna.

Lösning

Atrium Passersystem erbjöd en säker och flexibel lösning på problemet med borttappade nycklar och administrativt krävande uppgifter. Genom att integrera alla tre kyrkorna och deras tillhörande verksamheter till en enda Atriumenhet på huvudkontoret kunde Anders enkelt hantera behörigheter och låsscheman för samtliga platser via ett enkelt webbgränssnitt. Detta gjorde det möjligt för honom att snabbt och effektivt kontrollera och anpassa åtkomsten för olika användare. Att koppla larmet till Atrium har gett dem extra bekvämlighet och det faktum att man i Atrium kan larma olika zoner är något Anders vill bygga vidare på.

“Idag kan vi låsa och larma olika zoner i Billdalskyrkan vilket är jättesmidigt. Med utbyggnaden av Mikaelkyrkan kommer jag vilja göra samma sak där. Om cateringpersonal kommer in behöver de inte tillgång till alla rum till exempel och det är bra att då kunna låsa och larma dessa.”

Resultat

Implementeringen av Atrium har resulterat i betydande fördelar för Askims Församling. Alla användare kan nu enkelt, med tagg,  låsa upp och låsa lokaler, samtidigt som passersystemet integrerats med larmfunktionen för ökad säkerhet och bekvämlighet. Anders kan nu hantera tillfälliga åtkomstbehov på ett ögonblick via den användarvänliga webbportalen. Den smidiga och effektiva hanteringen av passeråtkomst har inte bara ökat säkerheten utan också förbättrat arbetsflödet och minskat administrativt arbete avsevärt.

 

 

Slutsats 

“Det har verkligen varit en kanonlösning för oss,” säger Anders nöjt. Med Atrium  har Askims Församling inte bara löst sina tidigare utmaningar med passersystemet utan också ökat effektiviteten och säkerheten för verksamheten som helhet.