logo

Säkerheten i ditt hem är av högsta vikt, och att förebygga inbrott är en prioritet för många fastighetsägare och styrelser. Två vanliga sätt att förbättra hemmets säkerhet är att installera övervakningskameror och brytskydd. Men vilket av dessa alternativ är egentligen det bästa för att minska risken för inbrott? Här redogör vi för de olika lösningarna.

Vilket syfte ska kamerorna ha?

Övervakningskameror har visat sig kunna minska inbrott då de främst fungerar som avskräckande där inbrottstjuven helt enkelt inte vill äventyra att bli fångad på film och bli identifierad. Skulle det ske ett inbrott trots synliga kameror kan filmen också användas som bevismaterial vid eventuell brottsutredning.

Har din förening eller du som fastighetsägare ett återkommande problem med inbrott kan övervakningskameror därför vara en lösning. Men innan ni köper in kameror finns det en del att tänka på.

  1. Kom fram till vad ert syfte med kamerorna är. Är syftet att förbättra säkerheten, övervaka gemensamma utrymmen eller både och? En inbrottstjuv är troligtvis täckt för att inte kunna identifieras så kanske att kamerans syfte går förlorat här?
  2. Klargör omfattningen, dvs. var kamerorna kommer att placeras och vilka områden som kommer att övervakas.
  3. Ni måste ta hänsyn till hur övervakningskamerorna kommer påverka de boende och folk som rör sig i området. Det kan upplevas som en kränkning av integriteten, och lagar om användningen av övervakningskameror varierar. Det kan bland annat inkludera krav på skyltar som informerar om övervakning och rättigheter för boende.
  4. Tänk även på att datalagring måste följa lagar om personuppgifter och dataskydd.

Brytskydd fungerar som fysisk barriär

Brytskydd med magnetlås är en fysisk barriär som är svår att forcera för inbrottstjuven. Närmar sig en ovälkommen gäst dörrar med brytskydd med magnetlås är chansen liten att de kommer försöka ta sig in. Det tar för lång tid att försöka forcera ett brytskydd med magnetlås helt enkelt. Under den tiden riskerar dessutom inbrottstjuven att bli upptäckt.

Brytskydd till skillnad från kameror påverkar inte alla som rör sig i området. Med en kamera kan människor känna ett obehag av att bli bevakade.

Om ni har pågående inbrott där era elslutbleck sätts ur spel och måste repareras kan istället brytskydd med magnetlås vara en mer ekonomiskt hållbar lösning. Har ni problem med sabotage där ovälkomna gäster stoppar in till exempel tuggummi eller snus i låset, för att vid senare tillfälle ta sig in, är även då brytskydden en bra lösning.

Ett brytskydd längs hela dörrbladet stabilisera och förlänga dörrens livslängden. Våra brytskydd med magnetlås är så pass driftsäkra att vi erbjuder en 10-årig garanti på lösningen. Läs mer om våra brytskydd med magnetlås här.

Två fullånga brytskydd. På brytskyddet till vänster ser du två infällda magnetlås. Till höger ett brytskydd som lackerats i samma RAL-färg som dörrpartiet för snygg installation.

Fundera på detta när ni kikar på kameror eller brytskydd

Kameror kan bli en dyr historia. Därför bör ni fundera på om ovälkomna kommer sluta ta sig in i gemensamma utrymmen när kameror kommit på plats. Ett planerat inbrott innefattar högst troligt att inbrottstjuven har täckt sitt ansikte för att inte fastna på kameran oavsett. Vill ni köpa kameror för att avskräcka kanske det räcker med en billigare variant? Kanske det kombinerat med brytskydd kan vara er väg fram? Det vi på CDVI vet är att en investering i brytskydd kommer öka dörrens kvalité, risken för skador minskar och likaså risken för inbrott.

Vi hoppas att detta har fått er att fundera på vad som kan funka bäst för er förening. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss. Vi hjälper gärna till!

info@cdvi.se

+[46] (0) 317601930