logo

Stiftelsen Tryggare Sverige och CDVI Nordic AB har enats om ett strategiskt partnerskap kring konceptet Trygg fastighet (tryggfastighet.org) med syfte att öka säkerheten och tryggheten i bostadsområden. Detta samarbete kombinerar Stiftelsen Tryggare Sveriges engagemang för att främja tryggheten i bostadsområden med CDVI:s avancerade tekniklösningar som har som syfte att skydda människor och deras egendomar.

Stiftelsen Tryggare Sverige, med sitt engagemang och stora expertis för att skapa säkra och trygga boendemiljöer, kommer att dra nytta av CDVI:s säkerhetslösningar för att ytterligare öka tryggheten i flerfamiljsfastigheter. Partnerskapet, som är knutet till konceptet Trygg fastighet, innebär att parterna tillsammans bidrar till att stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Sverige. Ett framstående inslag i detta partnerskap är CDVI:s brytskydd med magnetlås. Brytskydden ger en pålitlig och kraftfull lösning för att avskräcka och stoppa inbrott i fastigheter.

Vi är glada över att gå samman med CDVI Nordic AB i vårt gemensamma mål att skapa säkra och trygga bostadsområden. Genom att rekommendera deras innovativa lösningar kommer vi att stärka vårt erbjudande för fastighetsägare och hyresgäster och därmed skapa en bättre och säkrare boendemiljö, säger Arber Jasharaj, säkerhetssamordnare, Stiftelsen Tryggare Sverige.

CDVI Nordic AB, som är en ledande aktör inom säkerhetsteknologin på global nivå, är entusiastiska över att bidra till detta partnerskap. “Vårt fokus har alltid varit att utveckla tekniklösningar som skyddar människor och deras egendom. Vi ser fram emot att samarbeta med Stiftelsen Tryggare Sverige och stärka säkerheten i flerfamiljsområden,” säger Bo-Kenneth Gustafsson, VD på CDVI Nordic AB.

Samarbetet mellan Stiftelsen Tryggare Sverige och CDVI Nordic AB markerar ett viktigt steg mot att förbättra säkerheten och tryggheten för boende i flerfamiljsfastigheter. Båda parter ser fram emot att använda sin expertis och teknik för att skapa en mer säker och trygg boendemiljö.

 

 

Arber på Stiftelsen Tryggare Sverige
Arber Jasharaj, Säkerhetssamordnare på Stiftelsen Tryggare Sverige
Bo-Kenneth, VD på CDVI Nordic AB
Bo-Kenneth Gustafsson, VD på CDVI Nordic AB

 

blå dörr med blått bytskydd längs hela dörrbladet.
CDVI:s brytskydd med infällda magnetlås skapar ett skalskydd som blir svårt att forcera.
gråblått brytskydd på entrédörr
Närbild på brytskyddet, här lackerat i samma färg som dörrpartiet för snygg installation.

För ytterligare information och förfrågningar, kontakta:

CDVI Nordic AB
Annica Lövstad, Marknad
Telefon: 073-32 80 695
E-post: Annica.lovstad@cdvi.se

Stiftelsen Tryggare Sverige
Arber Jasharaj, Säkerhetssamordnare
Telefon: 072-33 42 920
E-post: arber.jasharaj@tryggaresverige.org

###

Om Stiftelsen Tryggare Sverige:
Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende och icke-vinstdrivande tankesmedja som utifrån den senaste forskningen och beprövade erfarenheter arbetar för att öka säkerheten och tryggheten i landet.

Om CDVI Nordic AB:
CDVI Nordic AB tillhör CDVI Group, en global tillverkare av avancerade lås och accesslösningar. De erbjuder ett brett sortiment av innovativa produkter och är en ledande leverantör av avancerade accesslösningar. Besök www.cdvi.se för mer information om deras produkter och tjänster.